INFOPOINTE
infopoint

Zyra e Informacionit Turistik (InfoPoint-i)ka si qëllim parësor, t’u sigurojë turistëve informacion lidhur me udhëtimet,  ... më shumë >>>

HOTELE
hotele

Sapo të keni arritur në Shqipëri, do të gjeni një pafundësi hotelesh të karakteristikave të ndryshme, nga më antiket deri ... më shumë >>>

DESTINACIONE TURISTIKE
burimet turistike

Shqipëria është një vend me një numër të madh destinacionesh turistike të tipologjive të ndryshme, ku mund të ... më shumë >>>

SI TE ARRINI
si te arrini

Është e lehtë për të arritur në Shqipëri dhe të udhëtoni në të gjithë vendin një herë pasi të keni mbërritur... më shumë >>>

AMBASADAT
ambasadat

Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë ndodhen përfaqësitë diplomatike të rreth 40 vendeve. Më poshtë janë të dhënat e ... më shumë >>>

ANKIMIMI
ankimimi

Zyra e Shërbimit Turistik, me anë të ankimimit online synon të arrijë një shërbim cilësor, të paanshëm dhe profesional... më shumë >>>

Aktivitete
Lajme